021-66919908

 

0935-1307088

قوانین آزمون فنی حرفه ای

قوانین آزمون سازمان فنی و حرفه ای کشور

۱)مبلغ ۲۵۰۰۰۰تومان واریزی شامل هزینه ثبت در پرتال ,معرفی به آزمون برگزاری آزمون ها در سازمان  فنی و حرفه ای ,انجام امور اداری مرتبط به آزمون و تحصیلدار می باشد.

۲) هرکار آموز مجاز به ۲بار شرکت در آزمون می باشد و بعد از هر مرحله مردود شدن باید هزینه آزمون فنی حرفه ای را دوباره پرداخت کند.( ۲ بار آنلاین و ۲ بار کتبی) (برای ثبت نام در آزمون مجدد فقط یک ماه زمان دارید و بعد از یک ماه به صورت اتوماتیک از سامانه فنی حرفه ای حذف میشوید)

۳) نمره آزمون تـئوری برای قبول شدگان باید بالای ۵۰باشد.

۴) نمره آزمون عملی برای قبول شدن باید بالای ۷۰ باشد.

۵) تاریخ , مکان و ساعت آزمون بر عهده سازمان فنی و حرفه ای می باشد و آموزشگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۶) به هیچ عنوان تاریخ ,مکان و ساعت آزمون توسط آموزشگاه و یا کارآموزان نمی تواند تغییر کند.

۷) عدم حضور در جلسه آزمون به منزله مردود شدن تلقی می شود و کار آموز یکبار از دوبار آزمون خود را ازبین برده است.

۸) اگر کارآموزان دوبار آزمون تئوری و یا دوبار آزمون عملی را مردود شوند دیگر نمی توانند در آزمون شرکت کنند وباید تجدید دوره شده و از اول در کلاس ها شرکت کنند و شهریه دوره را کامل پرداخت کنند.