021-66919908

 

0935-1307088

ثبت نام دوره تعمیرات موبایل

جهت ثبت نام در دوره تعمیرات موبایل آموزشگاه مهیا موبایل نکات زیر را انجام دهید:

۱) واریز مبلغ ۵۵۰ هزار تومان جهت پیش ثبت نام و رزرو در دوره به شماره حساب بانک آینده و ارسال قبض واریزی به واتساپ آموزشگاه

۲) ارسال شناسنامه یا کارت ملی به واتساپ آموزشگاه

شماره حساب جهت واریز مبلغ پیش ثبت نام    ۶۳۶۲۱۴۱۱۳۱۹۸۷۰۲۷ مسعود بیات

شماره واتساپ آموزشگاه  ۰۹۳۵۱۳۰۷۰۸۸