آموزش تعمیرات موبایل در تهران  بهترین آموزشگاه تعمیرات موبایل

ثبت نام دوره تعمیرات موبایل

جهت ثبت نام در دوره تعمیرات موبایل آموزشگاه مهیا موبایل نکات زیر را انجام دهید:

۱) واریز مبلغ ۵۵۰ هزار تومان جهت پیش ثبت نام و رزرو در دوره به شماره حساب بانک آینده و ارسال قبض واریزی به واتساپ آموزشگاه

۲) ارسال شناسنامه یا کارت ملی به واتساپ آموزشگاه

شماره حساب جهت واریز مبلغ پیش ثبت نام    ۶۳۶۲۱۴۱۱۱۳۵۸۲۷۹۶  مرضیه نظری  بانک آینده

شماره واتساپ آموزشگاه  ۰۹۳۵۱۳۰۷۰۸۸