021-66919908

 

0935-1307088

26 ژوئن 2021

تعویض اسپیکر مکالمه هواوی P30

تعویض اسپیکر مکالمه هواوی P30 زمانی نیاز به تعمیر دارد که هنگام صحبت صدای تماس گیرنده را نشنوید و یا در زمان تماس، مکالمه شما دائم […]