021-66919908

 

0935-1307088

8 سپتامبر 2021

رشته تعمیرات موبایل

رشته تعمیرات موبایل رشته تعمیرات موبایل در سازمان فنی حرفه ای کشور یکی از تخصصی ترین ،مهمترین و معتبرترین مهارت های فنی می باشد.جهت کسب اطلاعات […]
4 سپتامبر 2021

آموزش رایگان تعمیرات موبایل فنی حرفه ای

آموزش رایگان تعمیرات موبایل فنی حرفه ای یکی از دوره های تخصصی آموزشگاه مهیا موبایل دوره آموزش رایگان تعمیرات موبایل فنی حرفه ای می باشد. آموزشگاه […]