021-66919908

 

0935-1307088

27 جولای 2021

تولید تراشه A15 آیفون ۱۳ به تعداد ۱۰۰ میلیون افزایش داشته است

تولید تراشه تولید تراشه A15 آیفون ۱۳   تولید تراشه A15 آیفون ۱۳ به تعداد ۱۰۰ میلیون افزایش داشته است. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر […]